Добродошлица

Председница Народне скупштине, Маја Гојковић

Уводна реч председнице Народне скупштине

Ове године, Република Србија ће имати част да буде домаћин 141. скупштине ИПУ која ће се одржати у Београду, од 13. до 17. октобра. Ово ће бити други пут да је Београд домаћин годишњег заседања ове међународне парламентарне организације, 56 година након што је у Београду 1963. године одржана 52. скупштина ИПУ.

Генерације истакнутих српских и југословенских посланика предано су радиле и залагале се за прокламоване принципе и циљеве Интерпарламентарне уније, а то су мир, сарадња међу народима, успостављање представничких институција и све то кроз најшири и свеобухватни парламентарни дијалог. Ти циљеви су преко Парламента и посланика били уткани у политичко биће наше земље. С подједнаком посвећеношћу, те циљеве и данас бранимо и промовишемо у свом свакодневном деловању.

Високи циљеви, као што су мир, сарадња, дијалог, право и безбедност уграђени су у основе постојања и деловања Интерпарламентарне уније од њеног оснивања 1889. године до данас. Унија има пун међународни легалитет, кредибилитет и политички капацитет са 170 пуноправних чланица преко њихових парламената и 11 придужених чланица, различитих парламентарних међународних тела, која су активни чиниоци савремених међународних односа .

С оваквим глобалним обимом, карактером и политичким капацитетом у међународној парламентарној димензији Интерпарламентарна унија се с правом може назвати Парламентарним Уједињеним нацијама.

Република Србија је по свом уставно-правном устројству парламентарна демократија с поделом власти, при чему законодавна власт и улога Парламента имају водећу улогу. Народна скупштина је основ и гарант демократског и правног устројства и функционисања државе. Наша земља је у претприступним преговорима с Европском унијом како би остварила пуноправно чланство у њој. To подразумева изградњу демократских институција, правне државе и политичког система базираног на владавини права и поштовању људских права.

Евроинтегративни процеси подразумевају прихватање, уградњу и примену правних тековина Европске уније, што је квантитативно и квалитативно оствариво само у условима достигнутих стандарда демократског друштва, владавине права и демократских институција. Све ово представља стратешки циљ Републике Србије за наредни период.

У остваривању ових стратешких циљева Интерпарламентарна унија са својим начелима и инструментима може и треба да има важну улогу и функцију у складу са својим програмским циљевима и активностима. Република Србија и њен парламент управо у томе виде важност и незаобилазност будуће сарадње са Унијом. Будућу улогу Интерпарламентарне уније у том смислу у сарадњи са РС и НС РС треба дефинисати у три основна смера: очување мира, стабилности и конструктивне сарадње у генералном смислу на свим нивоима; промоција, изградња и примена демократских начела и стандарда и изградња демократских институција и правне државе у РС; пуна примена парламентарне дипломатије и афирмације парламента у међународним односима у пуном смислу. Посебно бих нагласила значај парламентарне дипломатије, чији је кључни носилац Интерпарламентарна унија, због тога што је данас веома заступљена не само као правна дисциплина и пракса, већ као институционално прихваћен, нормиран и уграђен механизам за општење и деловање у међународном праву и међународним односима у целини.

Народна скупштина ће се и у наредном периоду свесрдно залагати за заједничке циљеве које промовише Интерпарламентарна унија и унапређење сарадње како са самом организацијом тако и директно са чланицама.