141. скупштина ИПУ

Београд (Србија) 13 - 17. октобар 2019.

ГЕНЕРАЛНИ ПРОГРАМ РАДА 141. СКУПШТИНЕ И ПРАТЕЋИХ САСТАНАКА

Београд, 13-17. okтобар 2019. године

14.00 – 18.00

Почетак регистрације

Лоби, Зграда A, Сава Центар

14.30 – 18.00

Пододбор за финансије

Art Café (приземље), Зграда „B“, Сава Центар

10.00 – 13.00

15.00 – 18.00

Извршни одбор*

Art Café (приземље), Зграда „B“, Сава Центар

19.00

Вечера за чланове Извршног одбора ИПУ

Ресторан „Два јелена“, Скадарлија

09.00 – 10.00

Група за родно партнерство*

Art Café (приземље), Зграда „B“, Сава Центар

09.30 – 13.00

Одбор за људска права посланика*

Сала 3/1 (први спрат), Зграда A, Сава Центар

10.00 – 13.00

Извршни одбор*

Art Café (приземље), Зграда „B“, Сава Центар

14.30 – 18.00

Одбор за људска права посланика*

Сала 3/1 (први спрат), Зграда A, Сава Центар

15.00 – 18.00

Извршни одбор*

Art Café (приземље), Зграда „B“, Сава Центар

09.00

Екскурзија за генералне секретаре парламената

09.00 – 10.00

Биро парламентарки*

Art Café, Зграда „B“, Сава Центар

09.30 – 10.30

Састанак саветника и секретара делегација

Сала 2/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

10.30 – 13.00

Форум парламентарки

Афитеатар (приземље), Зграда „B“, Сава Центар

11.00 – 13.00

Састанак са председницима геополитичких група и председницима сталних одбора*

Art Café, Зграда „B“, Сава Центар

11.00 – 13.00

Група помагача за Кипар*

Сала 15/1 (први спрат), Зграда A, Сава Центар

11.30 – 13.00

Посебна тематска група Форума парламентарки

Сала 3/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

14.30 – 17.30

Форум парламентарки

Амфитеатар (приземље), Зграда „B“, Сава Центар

14.30 – 18.00

Одбор за људска права посланика*

Сала 3/1 (први спрат), Зграда A, Сава Центар

15.30 – 18.30

Одбор за питања Блиског истока*

Art Café, Зграда „B“, Сава Центар

19.30

Свечана церемонија отварања 141. скупштине ИПУ

08.00 – 09.00

Надзорни одбор Скупштине*

Делегатска јединица 8 (приземље), Зграда A, Сава Центар

09.00 – 10.00

Савет Форума младих парламентараца*

Art Café (приземље), Зграда „B“, Сава Центар

09.00 – 11.00

Главни савет

Сала 1/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

09.00 – 13.00

Стални одбор за демократију и људска права

Расправа о нацрту резолуције о Остваривању универзалне здравствене заштите до 2030. године: улога парламената у обезбеђивању права на здравље

Амфитеатар (приземље), Зграда „B“, Сава Центар

09.00 – 13.00

Стални одбор за одрживи развој, финасије и трговину

Сегмент о припремама за Парламентарнисастанак на Конференцији Уједињених нација о климатској промени који ће сеодржати у Чилеу у децембру 2019. године.
(COP 25)

Расправа под називом Увођење дигитализације у главне токове и циркуларна економија за остваривањеЦОР, одговорна потрошња и производња

Сала 3/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

11.00 – 12.30

Састанак АГСП

Сала 2/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

11.00 – 13.00

Скупштина

Почетак генералне дебате на тему Улога и механизми парламената у јачању међународног права и допринос регионалне сарадње

Сала 1/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

11.00 – 13.00

Одбор за подстицање поштовања међународног хуманитарног права*

Art Café (приземље), Зграда „B“, Сава Центар

13.00

Заједничка фотографија свих шефова делегација

14.30 – 17.00

Скупштина: Генерална дебата

Сала 1/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

14.30 – 17.30

Састанак АГСП

Сала 2/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

14.30 – 18.00

Одбор за људска права посланика*

Сала 3/1 (први спрат), Зграда A, Сава Центар

14.30 – 18.30

Стални одбор за демократију и људска права

Израда нацрта резолуције на пленуму под називом Остваривање универзалне здравствене заштите до 2030. године: улога парламената у обезбеђивању права на здравље

Амфитеатар (приземље), Зграда „B“, Сава Центар

14.30 – 18.30

Форум младих парламентараца ИПУ

Сала 3/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

17.00 – 18.30

Скупштина: Одлучивање о ургентној тачки

Сала 1/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

19.00

Вечера за шефове делегација

Дом Народне скупштине Републике Србије, Централни хол

09.00 – 10.30

Биро Сталног одбора за Уједињене нације*

Art Café, Зграда „B“, Сава Центар

09.00 – 10.30

Биро Сталног одбора за одрживи развој, финансије и трговину*

Сала 15/1 (први спрат), Зграда A, Сава Центар

09.00 – 13.00

09.00 – 10.00

10.00 – 12.00

12.00 – 13.00

Скупштина

- Расправа о ургентној тачки,
- Наставак генералне дебате и
- посебан ссегмент посвећен обележавању 130-годишњице ИПУ

Сала 1/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

09.00 – 13.00

Стални одбор за демократију и људска права

Завршетак израде нацрта резолуције на пленуму под називом Остваривање универзалне здравствене заштите до 2030. године: улога парламената у обезбеђивању права на здравље

Амфитеатар (приземље), Зграда „B“, Сава Центар

09.30 – 13.00

Одбор за људска права посланика*

Сала 3/1 (први спрат), Зграда A, Сава Центар

10.30 – 12.30

Састанак АГСП

Сала 2/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

11.00 – 12.30

Биро Сталног одбора за мир и међународну безбедност*

Сала 15/1 (први спрат), Зграда A, Сава Центар

11.00 – 14.00

Саветодавна група за здравље* (само на енглеском)

Сала 15/1 (први спрат), Зграда A, Сава Центар

14.30 – 16.00

Одбор за питања Блиског истока*

Сала 3/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

14.30 - 17.30

Дијалог председника парламената* Округли сто и посебнетематске сесије

Сале 3/1 и 15/1 (први спрат), Зграда A, Сава Центар

14.30 – 17.30

Састанак АГСП

Сала 2/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

14.30 - 18.30

Стални одбор за мир и међународну безбедност

Панел дискусија о спровођењу резолуције из 2014. под назиовом Ка свету без нуклеарног оружја: Допринос парламената

Панел дискусија о инкриминисању прања новца

Амфитеатар (приземље), Зграда „B“, Сава Центар

14.30 – 18.30

СкупштинаНаставак генералне дебате

Сала 1/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

14.30 – 18.30

Могућ одбор за израду нацрта резолуције о ургентној тачки*

Art Café (приземље), Зграда „B“, Сава Центар

16.30 – 18.30

Радионица о Конвенцији Уједињених нација о правима детета, достигнућа и изазови: Гледишта парламената о остваривању напретка

Сала 3/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

19.00

Вече за Форум парламентарки – модна ревија

Бели двор  

09.00 – 10.00

Група за родно партнерство*

Art Café, Зграда „B“, Сава Центар

09.00 – 11.00

Расправа о једнакости на тему #Не у мом парламенту: Националне и регионалне стратегије

Амфитеатар (приземље), Зграда „B“, Сава Центар

09.00 – 11.00

Биро Сталног одбора за демократију и људска права*

Сала 3/1 (први спрат), Зграда A, Сава Центар

09.00 – 13.00

Скупштина: Наставак генералне дебате

Сала 1/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

09.30 – 12.30

Радионица о ЦОР 8: Остваривање пуног и продуктивног запослења и пристојног посла за све: економски изазов нашег доба

Сала 15/1 (први спрат), Зграда A, Сава Центар

10.00 – 13.00

Извршни одбор*

Art Café, Зграда „B“, Сава Центар

10.30 – 12.30

Састанак АГСП

Сала 2/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

11.00 – 13.00

Стални одбор за мир и међународну безбедност

Стручно слушање под називом Парламентарне стратегије за јачање мира и безбедности у суочавању са изазовима и сукобима проузрокованим климатски изазваним катастрофама и њиховим последицама

Сала 3/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

11.30 – 13.00

Отворена седница Одбора за подстицање поштовања међународног хуманитарног права: Људи на првом месту: Женевска конвенција – заштита људи у оружаном сукобу већ 70 година

Сала 3/1 (први спрат), Зграда A, Сава Центар

14.30 – 16.30

Стални одбор за одрживи развој, финасије и трговину

Расправа о резултатима резолуције усвојене у марту 2014. године: Ка развоју који је отпоран на ризик: Узимање у обзир демографких трендова и природних ограничења

Амфитеатар (приземље), Зграда „B“, Сава Центар

14.30 – 17.30

Састанак АГСП

Сала 2/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

14.30 – 18.00

Саветодавна група на високом нивоу за борбу против тероризма и насилног екстремизма*

Art Café (приземље), Зграда „B“, Сава Центар

14.30 – 18.00

Одбор за људска права посланика*

Сала 3/1 (први спрат), Зграда A, Сава Центар

14.30 – 18.30

Скупштина

- Усвајање резолуције о ургентној тачки и
- Посебан сегмент: Награда за будуће политике (FPA) 2019 за оснаживање младих
- Затварање генералне дебате

Сала 1/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

14.30 – 18.30

Стални одбор за Уједињене нације: Расправа

Сала 3/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

17.00

Свечани пријем за генералне секретаре парламената

Дом Народне скупштине Републике Србије

17.00 – 18.30

Стални одбор за демократију и људска права

Усвајање нацрта резолуције под називом Остваривање универзалне здравствене заштите до 2030. године: улога парламената у обезбеђивању права на здравље

Амфитеатар (приземље), Зграда „B“, Сава Центар

19.00

Културно вече за све учеснике 141. скупштине ИПУ

Комбанк дворана

08.30 – 10.30

Биро парламентарки*

Art Café, Зграда „B“, Сава Центар

09.30 – 13.00

Главни савет

- одлуке о људским правима посланика и
- Извештаји са тематских састанака

Сала 1/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

11.00 – 13.00

Парламент у свету који се мења

Прелиминарне консултације о Глобалном парламентарном извештају за 2021. годину

Сала 3/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

14.30 -

Главни савет

Сала 1/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

На крају Главног савета

Скупштина

- Усвајање резолуција
- Извештаји сталних одбора
- Документ који је резултат генералне дебате и
- Седница затварања

Сала 1/0 (приземље), Зграда A, Сава Центар

Резервације хотела

Конференцијски хотели у Београду

* Наведене хотелске цене важе само за учеснике 141 ИПУ конференције
Резервишите хотел